Повик за здруженија на граѓани за обука за системот и обезбедување на бесплатна правна помош во земјата за граѓански организации

Национален ромски центар (НРЦ) објавува повик и ги поканува претставниците на граѓанските здруженија на  дводневна обука за граѓански организации за зајакнување на капацитети за системот и обезбедување на бесплатна правна помош. Обуката ќе се...

Повик за понуди за печатење промотивни материјали

Здружение Национален ромски центар од Куманово објавува „Барање за прибирање на понуди“ повикувајќи ги сите регистрирани правни субјекти, да поднесат понуди со следните содржински спецификации:   1.Општи услови 1.1. Набавувач на услуги  Здружение „Национален...

ПОКАНА за информативен ден за БПП

Национален ромски центар и Симбиозис 12 ќе организираат отворени информативни средби во заедницата на кои може да присуствуваат сите граѓани. На средбите ќе се поделат промотивни материјали, ќе се споделат информации во врска со правната...

Обука за бесплатна правна помош за ГО

На 28 и 29 ноември 2019 година, во Хотел „Амор“ во Кочани се одржа првата обука за системот и обезбедувањето на бесплатна правна помош во земјата за граѓанските организации, во рамките на проектот „Зајакнување...

Караванот продолжува во Крива Паланка

Отворен информативен ден 08.08.2019 (четврток), 12:00 часот Локација: Единство бр. 80, Крива Паланка Национален ромски центар и Симбиозис 12 ќе организира отворена информативна средба на која може да присуствуваат сите граѓани. На средбата ќе...

Отворен инфо ден во Куманово

ПОКАНА за отворени информативни денови   Здружение Национален ромски центар од Куманово во партнерство со Симбиозис 12 го спроведува проектот „Зајакнување на пристапот до бесплатна правна помош за Роми и други ранливи категории” со...

Информативни средби со здруженија на граѓани

Национален ромски центар во соработка со партнерската организација Симбиозис организираа првични информативни средби со претставниците на граѓанските здруженија од Куманово, Кочани, Кичево, Прилеп, Крива паланка и Штип. Проектниот тим ги информираше претставниците на здруженијата за имплементацијата на проектот...

Првични средби со п.е. на Министерството за правда

Национален ромски центар во соработка со партнерската организација Симбиозис организираа првични информативни средби со претставниците на подрачните единици на Министерството за правда во Куманово, Кочани, Кичево, Прилеп, Крива паланка и Штип. Проектниот тим ги информираше претставниците...