Повик за печатење промотивни материјали

Здружение Национален ромски центар од Куманово објавува „Барање за прибирање на понуди“ повикувајќи ги сите регистрирани правни субјекти, да поднесат понуди со следните содржински спецификации:  1.Општи услови 1.1. Набавувач на услуги  Здружение „Национален ромски...

Пријавување на граѓански организации за техничка поддршка

Рок за пријавување е 15 септември 2020 Техничката поддршка е наменета за претставници на здруженија на граѓани Национален ромски центар (НРЦ) објавува повик за техничка поддршка на граѓански организации кои сакаат да работат во...

Отворени информативни денови во 5 градови

Национален ромски центар и Симбиозис 12 во текот на месец јули 2020 организираа отворени информативни средби на кои можеа да присуствуваат сите граѓани, поканети на средбата, но и случајни минувачи. На средбите беа поделени...

Повик за здруженија на граѓани за обука за системот и обезбедување на бесплатна правна помош во земјата за граѓански организации

Национален ромски центар (НРЦ) објавува повик и ги поканува претставниците на граѓанските здруженија на  дводневна обука за граѓански организации за зајакнување на капацитети за системот и обезбедување на бесплатна правна помош. Обуката ќе се...

Повик за понуди за печатење промотивни материјали

Здружение Национален ромски центар од Куманово објавува „Барање за прибирање на понуди“ повикувајќи ги сите регистрирани правни субјекти, да поднесат понуди со следните содржински спецификации:   1.Општи услови 1.1. Набавувач на услуги  Здружение „Национален...

ПОКАНА за информативен ден за БПП

Национален ромски центар и Симбиозис 12 ќе организираат отворени информативни средби во заедницата на кои може да присуствуваат сите граѓани. На средбите ќе се поделат промотивни материјали, ќе се споделат информации во врска со правната...

Резултати од истражување за пристап до бесплатна правна помош

Оваа публикација е изработена во рамки на проектот „Зајакнување на пристапот до бесплатна правна помош за Роми и други ранливи категории“ со поддршка на Европска Комисија преку грантовата шема „Зајакнување на влијанието на граѓанското...

Обука за бесплатна правна помош за ГО

На 28 и 29 ноември 2019 година, во Хотел „Амор“ во Кочани се одржа првата обука за системот и обезбедувањето на бесплатна правна помош во земјата за граѓанските организации, во рамките на проектот „Зајакнување...

Караванот продолжува во Крива Паланка

Отворен информативен ден 08.08.2019 (четврток), 12:00 часот Локација: Единство бр. 80, Крива Паланка Национален ромски центар и Симбиозис 12 ќе организира отворена информативна средба на која може да присуствуваат сите граѓани. На средбата ќе...