Повик за ангажирање на надворешен експерт

08.11.2021 Здружение Национален ромски центар (НРЦ) од Куманово објавува „Повик за за ангажирање на надворешен експерт за подготовка на документ со наоди и препораки за унапредување на системот на заштита и потреба од воспоставување...

Барање за дизајн и печатење на брошури

Здружение Национален Ромски центар (НРЦ) од Куманово објавува „Барање за прибирање на понуди“ повикувајќи ги сите регистрирани правни субјекти, да поднесат понуди со следните содржински спецификации: 1.Општи услови 1.1 Набавувач на услуги: ЗГ “Национален Ромски Центар”...

Барање за понуди за фризерска и опрема за маникир

Здружение Национален Ромски центар (НРЦ) од Куманово објавува „Барање за прибирање на понуди“ повикувајќи ги сите регистрирани правни субјекти, да поднесат понуди со следните содржински спецификации: 1.Општи услови 1.1 Набавувач на услуги: ЗГ “Национален...

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТ/РЕВИЗОР

Здружение Национален ромски центар (НРЦ)  објавува „Повик за ангажирање на експерт/ревизор за зајакнување на капацитетите за финансиско работење во рамките на организацијата“ повикувајќи ги сите субјекти кои ги исполнуваат условите да поднесат понуди со...

Ново социјално претпријатие во градот за чистење домови и канцеларии

Хигиена Плус е социјално претпријатие од Куманово кое започна да функционира од декември 2020 година, со поддршка од НРЦ преку проектот „Зајакнување на ромската жена во РСМ“, финансиран од We effect. Претпријатието нуди сервис...

Заштита од корона вирус тема на студискиот круг во Прилеп

Во рамките на проектот „Зајакнување на ромската жена во РСМ“ во Прилеп беа организирани работилници во рамките на студиски круг за заштита во време на корона вирус/исхрана, хигиена, здравствени информации за жени Ромки и...

Во Кичево студискиот круг беше на тема социјално претприемништво

Во рамките на проектот „Зајакнување на ромската жена во РСМ“ во Кичево беа организирани работилници во рамките на студиски круг за значењето на социјалното претприемништво и неговата примена во денешни услови. Извештајот за студискиот...

Студиски круг за англиски јазик во Куманово

Во рамките на проектот „Зајакнување на ромската жена во РСМ“ во Куманово беа организирани работилници во рамките на студиски круг за изучување на англиски јазик преку видеа и искуства. Извештајот за студискиот круг може...