Семинар 1 (Валона, Албанија)

3-ти-4-ти месец на реализација на проектот01/11/2019-14/11/2019 Издавање јавен повик за учествоИзбор на учесници и обучувачи (20 учесници, 10 од НРЦ и 10 од Академика)Семинар 1 – за пристапи и методологии за советување во кариерата...

Обука 2 (Мобилност на младински работници) Софија Бугарија

Издавање јавен повик за учество и Отворен повик за стручни обучувачиИзбор на учесници и обучувачи (30 учесници, 15 од НРЦ и 15 од ИРЦА)Обука 2 (Мобилност на младински работници)-за млади работници Роми за неформално...

Обука 1 (Мобилност на младински работници (Драч Албанија)

01/04/2021-20/04/2021 Издавање јавен повик за учество и Отворен повик за стручни обучувачи21/04/2020-25/04/2020 Избор на учесници и обучувачи (30 учесници, 15 од НРЦ и 15 од Академика) Обука 1 (Мобилност на младински работници) – за...

Организацијата имплементатор ИРКА од Албанија Тирана заедно со партнерските организации НРЦ Куманово Северна Македонија и Академија Антоново (Велико Трново) Бугарија поради моменталната ситуација односно светската пандемија Ковид-19

Имплементирачката организација ИРКА од Албанија Тирана заедно со партнерските организации НРЦ Куманово Северна Македонија и Академика Антоново(Велико Трново) Бугарија поради актуелната ситуација односно светската пандемија Ковид-19 беше принудена често да има консултативни размени на...