Националниот Ромски Центар во рамките на своите кампањи пораките ги пренесува преку пропаганден материјал, како и преку песни создадени со цел да ја едуцираат публиката и да пренесат своја порака. Во досегашната работа се создадени неколку песни креирани во соработка со композиторите Валентино Скендеровски и Бобан Серафимовски. Кампањските песни можете бесплатно да ги превземете: