Одржана петта онлајн работиница на тема – Предизвици и справување со стрес во актуелни услови во кои живееме

Зружението „Национален Ромски Центар“ во рамките на проектот “Унапредување на здравствената заштита на Ромките во време на здравствена криза“ наслевен под мотото „ Моето здравје е мое право“ на 11.06.2021 година успешно ја реализира...

Покана за учество на 5-та онлајн работилница

Почитувани, Ве покануваме на учество на петта онлајн работилница организирана од НРЦ – Куманово, на тема: „Предизвици и справување со стрес во актуелни услови во кои живееме “ а ќе понуди информации и техники...

Креативна уметничка акција за подобар пристап на бремените жени до гинеколошки услуги

Здружението Национален Ромски Центар (НРЦ) од Куманово, заедно со партнерските организации, Здружението за развој и унапредување на ромската заедница Романо Чачипе (Скопје), ИРИЗ – Иницијатива за развој и инклузија назаедниците (Скопје), Здружение за правна...

Креативна уметничка акција за подобар пристап на бремените жени до гинеколошки услуги

Здружението Национален Ромски Центар (НРЦ) од Куманово, заедно партнерските здруженија, Здружението за развој и унапредување на ромската заедница Романо Чачипе (Скопје), ИРИЗ – Иницијатива за развој и инклузија назаедниците (Скопје), Здружение за правна едукација...

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ (за печатење на извештај)

25.12.2020 Почитувани, Здружение Национален Ромски центар (НРЦ) од Куманово објавува „Барање за прибирање на понуди“ повикувајќи ги сите регистрирани правни субјекти, да поднесат понуди со следните содржински спецификации: 1.Општи услови 1.1 Набавувач на услуги:...

Истражувачки извештај изготвен во рамките на проектот „Политики и практики за адекватно домување“

Националниот ромски центар во рамките на проектот „Политики и практики за адекватно домување“ го подготви истражувачкиот извештај „Адекватко домување за Роми во општина Штип“. Проектот е подржан од Фондацијата отворено општество – Македонија. Подолу...

Алманах со препораки и резултати од проектот „Менување на наративите за Ромите во здравствените институции“ „Моето здравје е мое право“

Национален ромски центар во партнерство со Симбиозис 12 го промовира Алманахот со препораките и резултатите од проектот „Менување на наративите за Ромите во здравствените институции“ „Моето здравје е мое право“. Алманахот содржи сите активности...