Национален ромски центар во партнерство со Симбиозис 12 го промовира Алманахот со препораките и резултатите од проектот „Менување на наративите за Ромите во здравствените институции“ „Моето здравје е мое право“.

Алманахот содржи сите активности и резултати кои се имплементирани во рамки на проектот и препораки со кои ќе го подобрат работата на младите за намалување на стереoтипите, предрасудите и дискриминацијата кон ромската заедница во здравствените институции. Алманахот беше промовиран и дистрибуиран на завршниот настан кој се оддржа на 07.11.2019.

Page_00002Page_00003Page_00004Page_00005Page_00006Page_00007Page_00008Page_00009Page_00010Page_00011Page_00012Page_00013Page_00013Page_00014Page_00015Page_00016Page_00017Page_00018Page_00019Page_00020Page_00021

Имплементацијата на активностите од проектот „Менување на наративите за Ромите во здравствените институции“ „Моето здравје е мое право“ финансиски е поддржан од Фондацијата Отворено Општество Македонија.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*