ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТ/КА СО ОПИС НА РАБОТНИ ЗАДАЧИ СОВЕТУВАЊЕ И МОБИЛИЗАЦИЈА ЗА ПРИСТАП ДО МОЖНОСТИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Здружение Национален ромски центар (НРЦ)  објавува „Повик за ангажирање на експерт/ка за советување и мобилизација за пристап до можности за вработување“ повикувајќи ги сите субјекти кои ги исполнуваат условите да поднесат понуди со следниве...

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТ/КА ЗА ПОДГОТОВКА НА ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА ДОСТАПНИ МЕРКИ ЗА ЖЕНИ И ДЕВОЈЧИЊА ЖРТВИ НА РОДОВО БАЗИРАНО НАСИЛСТВО

Здружение Национален ромски центар (НРЦ)  објавува „Повик за ангажирање на експерт/ка за подготовка на истражување за достапни мерки за жени и девојчиња жртви на родово базирано насилство“ повикувајќи ги сите субјекти кои ги исполнуваат...

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА АДВОКАТ/КА ЗА ПРАВНО СОВЕТУВАЊЕ И ПРУЖАЊЕ НА ПРАВНА ПОМОШ НА ЖЕНИ РОМКИ И ДЕВОЈЧИЊА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВА ОД РАБОТЕН ОДНОС

Здружение Национален ромски центар (НРЦ)  објавува „Повик за ангажирање на адвокат/ка правно советување и пружање на правна помош на жени Ромки и девојчиња за заштита на права од работен однос“ повикувајќи ги сите субјекти...

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА АДВОКАТ/КА ЗА ПРАВНО СОВЕТУВАЊЕ И ПРУЖАЊЕ НА ПРАВНА ПОМОШ НА ЖЕНИ И ДЕВОЈЧИЊА ЖРТВИ НА РОДОВО БАЗИРАНО НАСИЛСТВО

Здружение Национален ромски центар (НРЦ)  објавува „Повик за ангажирање на адвокат/ка правно советување и пружање на правна помош на жени и девојчиња жртви на родово базирано насилство“ повикувајќи ги сите субјекти кои ги исполнуваат...

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТ/КА ЗА ПОДГОТОВКА НА ИСТРАЖУВАЊЕ И ПРИРАЧНИК ЗА ДОСТАПНОСТ НА МЕРКИ ЗА РАЗВОЈ НА КОМПЕТЕНЦИИ И КВАЛИФИКАЦИИ

Превземи објава Здружение Национален ромски центар (НРЦ)  објавува „Повик за ангажирање на експерт/ка за подготовка на истражување и прирачник за достапност на мерки за развој на компетенции и квалификации“ повикувајќи ги сите субјекти кои...

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ТЕХНИЧКИ АСИСТЕНТИ

Превземи објава Здружение Национален ромски центар (НРЦ)  објавува „Повик за ангажирање на технички асистенти“ повикувајќи ги сите субјекти кои ги исполнуваат условите да поднесат понуди со следниве содржински спецификации: 1.Општи услови 1.1. Набавувач на...

Повик за здруженија на граѓани за обука за системот и обезбедување на бесплатна правна помош во земјата за граѓански организации

Национален ромски центар (НРЦ) објавува повик и ги поканува претставниците на граѓанските здруженија на  дводневна обука за граѓански организации за зајакнување на капацитети за системот и обезбедување на бесплатна правна помош. Обуката ќе се...

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ТЕРЕНСКИ АСИСТЕНТИ -Продолжување за Крива Паланка и Прилеп

Почитувани, Здружение Национален ромски центар (НРЦ) во партнерство со Симбиозис 12 го објавува ова продолжување на Повик за ангажирање на теренски асистенти само за Крива Паланка (1 позиција)  и Прилеп (1 позиција), поради тоа...