Денови за правно советување на жени и девојки за родово базирано и семејно насилство

Во изминатиот период во Куманово, Кочани, Штип и Кичево се одржаа сесии за правно советување со жени и девојки Ромки кои имаат потреба од правно советување за заштита од родово базирано и семејно насилство...

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ (хотели и ресторани)

Почитувани, Здружение Национален ромски центар (НРЦ) од Куманово објавува „Барање за прибирање на понуди“повикувајќи ги сите регистрирани правни субјекти, да поднесат понуди со следните содржински спецификации: 1.Општи услови 1.1 Набавувач на услуги: ЗГ „Национален...

БАРАЊЕ ЗА ПРИЈАВА НА ЕКСПЕРТ/КА

БАРАЊЕ ЗА ПРИЈАВА НА ЕКСПЕРТ/КА за проценка на нивото на информираност и знаење за родово базирано и семејното насилство во ромските заедници во 5 општини (Куманово, Кочани, Кичево, Штип и Прилеп) Почитувани, Здружение Национален...

БАРАЊЕ ЗА ПРИЈАВА НА ЕКСПЕРТ/КА за јакнење на капацитети за родово базирано и семејно насислтво

Почитувани, Здружение Национален ромски центар (НРЦ), Куманово објавува Барање за прибирање на понуди повикувајќи ги сите квалификувани физички и правни лица да поднесат понуди со следниве содржински спецификации: 1. Општи услови1.1 Набавувач на услуги...

БАРАЊЕ ЗА ПРИЈАВА НА ЕКСПЕРТ/КА за јакнење на капацитети за родово базирано и семејно насилство

Почитувани, Здружение Национален ромски центар (НРЦ), Куманово објавува Барање за прибирање на понуди повикувајќи ги сите квалификувани физички и правни лица да поднесат понуди со следниве содржински спецификации: Општи услови1.1 Набавувач на услуги ЗГ....

Одржани дијалог состаноци во ромските заедници

Во октомври беа одржани 4 дијалог состаноци во ромските населби во Куманово, Кочани, Кичево и Штип. На средбите присуствуваа жени, девојки, мажи и момчиња кои заедно со проектниот тим и теренскиот консултант дискутираа за...

БАРАЊЕ ЗА ПРИЈАВА НА ЕКСПЕРТ/КА

БАРАЊЕ ЗА ПРИЈАВА НА ЕКСПЕРТ/КА за проценка на нивото на информираност и знаење за родово базирано и семејното насилство во ромските заедници во 5 општини (Куманово, Кочани, Кичево, Штип и Прилеп) Почитувани, Здружение Национален...

Денови за правно советување на жени и девојки за родово базирано и семејно насилство

Во текот на месец октомври во општина Прилеп беше одржана првата сесија за правно советување со жени и девојки кои имаат потреба од правно советување за заштита од родово базирано и семејно насилство или...

Годишно Собрание на НРЦ 05.11.2021

На 05.11.2021 година се одржа редовна седница на Годишно Собрание на НРЦ. Претседавачот на Собранието, според агендата ја водеше седницата на Собранието. На Годишното Собранието, извршниот директор на НРЦ Ашмет Елезовски, укажа дека успешно...