Средбa со претставници од Општина Штип

На ден 25.12.2019 во рамки на проектот  „Унапредување на учество на Ромите во локалните политики за урбанистичко планирање„ финансиран од Фондација Отворено Општество Македонија се одржа средба со претставници од локална самоуправа во Штип....

Трибина „Потреба на ромските граѓани во сферата на урбанизам“ во општина Штип“

На ден 20.12.2019 година во Општина Штип, се одржа трибина на тема,,Потреба на ромските граѓани во сферата на урбанизам ,,  организирана од страна на Национален Ромски Центар во рамки на проектот,,Унапредување на учество на Ромите во...

Средби со претставници од локална самоуправа Штип

На ден 21.10.2019 и 25.11.2019 година, во рамки на проектот,,Унапредување на учество на Ромите во локалните политики за урбанистичко планирање,, финансиран од Фондација  Отворено Општество Македонија се одржаа средби со претставници од локална самоуправа во...

Трибина „ Легализација како пристап до Урбанизација “

На ден 05.11.2019 година, со почеток од 12:00  часот во големата сала на Општина Штип, се одржа трибина на тема,,Легализација како пристап до Урбанизација ,,организирана од страна на Национален Ромски Центар во рамки на проектот,,Унапредување...

Барање за пријава на експертиза за подготовка на документи за локални политики-продолжување на рок

Почитувани, Здружение Национален ромски центар (НРЦ) од Куманово врз основа на Одлука бр.02-324/1 донесена на ден 02.09.2019год. објавува „Барање за доставување на понуди за експертиза за подготовка на документи за локални политики“ повикувајќи ги...

Барање за пријава на експертиза за подготовка на документи за локални политики

  Почитувани, Здружение Национален ромски центар (НРЦ) од Куманово објавува „Барање за доставување на понуди за експертиза за подготовка на документи за локални политики“ повикувајќи ги сите квалификувани субјекти, да поднесат понуди:  1.Општи услови  Набавувач...

Унапредување на учество на Ромите во локалните политики за урбанистичко планирање

Период на имплементација: 01.08.2019 – 31.01.2020 Локација: Општина Штип Донатор: Фондација Отворено Општество Македонија Цели на проектот: Унапредување на следење на политиките за урбанистичко планирање во општина Штип Зајакнување на учество на ромската заедница...

Денови на советување и споделување на информации во ромските населби

Проектниот тим во соработка со теренските асистенти одржа денови на советување и споделување на информации во врска со постапката за легализација во ромските населби во општините Кочани, Велес и Кичево. Средбите беа организирани во...

Обука за зајакнување на капацитети на под-грантисти

Втората обука за зајакнување на капацитетите на под-грантистите за програмско, финансиско и административно работење се одржа на 28 јуни 2019 година во хотел Астера, Скопје. Под-грантистите добија можност преку презентација на досега имплементираните активности...

Караван – информирање на ромските граѓани за постапката за легализација

Национален ромски центар во текот на месец мај ги посети најголемите ромските населби со цел да ги информира граѓаните за воведените промени во процедурите за легализација од 2011 година до денес. Карванот патуваше во...