Подобрена комуникација за работа со ранлива група на граѓани

Во рамките на проектот „Поддршка за легализација на ромско домување” на  14 и 15 мај 2019 година се одржа третата обука за подобрена комуникација со ранлива група на граѓани со претставници од општините Куманово,...

Барање за озвучување и видео проекција

Почитувани, Здружение Национален ромски центар од Куманово објавува „Барање за прибирање на понуди“ повикувајќи ги сите регистрирани правни субјекти, да поднесат понуди со следните содржински спецификации:   Види го целиот повик

Отворени средби за правно советување

Во рамките на проектот  „Поддршка за легализација на ромско домување“ се одржаа средби на граѓани со адвокати за пружање на бесплатна правна помош во постапки за легализација на бесправно изградени објекти. Средбите се одржаа во...

Доделени 5 под-грантови во рамките на проектот „Поддршка за легализација на ромско домување”

Во рамките на проектот  „Поддршка за легализација на ромско домување„ со финансиска поддршка на  Европската Унија, Национален ромски центар во партнерство со Симбиозис 12 и ОРМ Бела Кула  доделија 5 под-грантови за зајакнување на...

Обука за подобрена комуникација за работа со ранлива група на граѓани

Во рамките на проектот „Поддршка за легализација на ромско домување” на  02 и 03 април 2019 година се одржа втората дводневна обука за подобрена комуникација со ранлива група на граѓани со претставници од општините...

Комуникација како процес и алатка во воспоставување на релација со ромската заедница

На 12 и 13 март 2019 година се одржа дводневна обука за подобрена комуникација со ранлива група на граѓани со претставници од општините Куманово, Штип, Прилеп и Кичево во рамките на проектот „Поддршка за...

Водич за ромски граѓански организации за легализација и работа со ранливи групи

Водичот за ромски граѓански организации за легализација и работа со ранливи групи на граѓани е изработен во рамките на проектот  „Поддршка за легализација на ромско домување”кој го имплементираат Национален ромски центар во партнерство со...

Информативни денови за доделување на под-грантови

Во рамките на проектот „Акција за легален дом” се одржаа 5 информативни денови за доделување на под-грантови во општините Куманово, Кичево, Штип, Прилеп и Велес, на кои претставниците од ромски граѓански оргранизации поставуваа прашања...

Акција за легален дом

Здружение Национален ромски центар, Куманово во партнерство со Симбиозис 12, Куманово и ОРМ Бела Кула, Кичево во рамките на проектот „Поддршка за легализација на ромско домување” за потребите на проектот изработи два документарни филмови...