Следете ја нашата работа и инспирирајте се!
НРЦ има тенденција да создаде одржлива заедница на млади ромски девојчиња и жени истражувачи и лидери кои ќе можат да известуваат за тековните социјални проблеми, влијанијата на јавната политика и да создадат позитивни промени во нивните заедници и животи. Во тој поглед, Националниот Ромски Центар организираше камп за девојчиња Роми БУВЕРО 2019 за група од 12 девојчиња Роми од 6 града во Северна Македонија, за производство на аудио-визуелни материјали и формирање мрежа за комуникација помеѓу ромските девојчиња и жени.

Кампот беше организиран во рамките на проектот „Поддршка на жени Ромки да се идентификуваат нивните потреби, да ги побараат своите права и да се зголеми нивниот пристап до услуги за жени кои преживеале насилство” за да се стави крај на дискриминацијата и насилството врз ромските жени и девојчиња во Северна Македонија, поддржано од ООН Womenените и ЕУ. Целта на кампот БУВЕРО беше да развие комуникациски вештини на девојчиња и жени Роми и да промовира еднакви можности. Девојките Роми во медиумскиот камп БУВЕРО 2019 имаа можност да известуваат за својата заедница, пол и идентитет користејќи свои зборови, од своја перспектива, практика која ќе им помогне во борбата против дискриминацијата, родовата нееднаквост, насилството врз жените и семејното насилство. За време на обуката тие ги зајакнаа своите способности за нови креативни начини на изразување и со професионално менторство создадоа 3 кратки документарни филмови.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*