Почитувани членови ,

Здружението Национален Ромски Центар според првичното инфомирање доставено до вас за резерворање на датумот на 3 Март  2023 год. за одржување на “Редовно годишно собрание 2022 год“ ви ја доставуваме  Драфт Агендата , воедно ве информираме доколку ви се потребни повеќе инфомации слободно контактирајте  не. Состанокот ке се одржи во простории на Здружението Националниот Ромски Центар Куманово на ул: Доне Бозинов 11/5, 1300 Куманово, Р.С.Македонија. Сите кои не се во можност физички да присуствуваат ке можат преку интернет опцијта – група годишно собрание на програмта VIBER.

НРЦ ја очекува вашата конфирмација за учество  на годишно собрание  со податоци на вашиот мобилен број за  да  бидете вклучени во групата  Годишно Собрание на ЗНРЦ  2023 најдоцна до Петок до 10 часот на 3 Март 2023 гдоина.

Гоишното собрание се одржува според статутот и правилникот  на организацијата,  аквоедно и потребата а туеланат ситуација со која има потреба од усвојување на документи , ревидирање на членството, отворена дискусија која ке биде под тошка Разно но се со цел  надминување на актуелните бариери, и промоција и  подготовка на предлог проекти според мисијата и визијта на ЗНРЦ,  као и потребите на граѓаните до пристап на права од сите нивоа на животот.

Во прило во атачмент  Драфт Агендата.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*