Во рамките на проектот „Организациски развој на НРЦ и подобрени способности за вработување и претприемништво кај Ромите, особено кај жените и младите“со финансиска поддршка на We Effect, во месец септември беа одржани пет работилници за техничка поддршка за Управување со проектен циклус. Работилниците беа организирани преку зоом, а ги одржа надворешна експертка со вработените на НРЦ.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*