DSC_0622

Во рамките на проектот „Акција за легален дом” се одржаа средби на граѓани со адвокати за пружање на бесплатна правна помош во постапките за бесправно изградени објекти.

Средбите се одржаа во 5 општини: Куманово, Кочани, Прилеп, Штип и Кичево  на кои граѓаните имаа можност да добијат повеќе информации во врска со постапката за легализација преку промотивните материјали подготвени во рамките на проектот, а воедно да добијат и бесплатна правна помош во постапките за легалзиација.

****

Оваа публикација е изготвена со помош на Европската Унија. Содржината на публикацијата е единствена одговорност на Здружението Национален ромски центар (НРЦ), Куманово и партнерските организации Здружение Симбиозис 12 Куманово и Здружение  ОРМ Бела Кула Кичево и на никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.

DSC_0360

 

DSC_0633

DSC_0679

DSC_0352

 

 

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*