Заврши медиа кампот БУВЕРО 3 Македонија, во организација на НРЦ во партнерство со Фондацијата Ромедија.

Учесничките се стекнаа со теоретски и практични знаења во областа на новинарството и професионална изработка на документарен филм. Ова искуство е вовед во силно вмрежување, како и покренување на независни иницијативи на овие млади ромски девојки.

Следете не!! Наскоро ќе бидат објавени трите подготвените документарни филмови, како краен производ од медиа кампот.

[post_gallery]