– Поддршка за легализација на ромско домување

– „Акција за легален дом“

Проектот се имплементира од Здружение „Национален Ромски Центар“ – Куманово во партнерство со Здружение „СИМБИОЗИС 12“ – Куманово и ОРМ „Бела Кула“ – Кичево. Караванот патуваше во Куманово, Кочани, Штип, Велес, Прилеп и Кичево.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*