Во рамките на проектот „Зајакнување на ромската жена во РСМ“ ,две еднодневни работилници за дигитално зајакнување и видливост на организацијата беа одржани на 27 и 28 април 2021 година. Работилниците беа организирани преку зоом, а ги одржа надворешен експерт, со вработените на НРЦ и техничките асистенти ангажирани во рамки на проектот. 

На работилниците вработените на НРЦ и техничките асистенти имаа можност да се запознаат и практично да работат на апликациите Zoom , Microsoft Teams,   Skype и  WordPress и на тој начин да ги зајакнат своите вештините за дигитална и online работа.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*