Водичот за ромски граѓански организации за легализација и работа со ранливи групи на граѓани е изработен во рамките на проектот  „Поддршка за легализација на ромско домување”кој го имплементираат Национален ромски центар во партнерство со Симбиозис 12 од Куманово и ОРМ Бела Кула со финансиска помош на Европската Унија. Проектот се имплементира во шест општини: Куманово, Кичево, Велес, Кочани, Штип и Прилеп во период од 01.02.2018 година до 01.02.2020 година.

Погледнете го целиот водич:

Водич за ромски граѓански организации

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*