Издавање јавен повик за учество и Отворен повик за стручни обучувачи
Избор на учесници и обучувачи (30 лица, 15 од IRCA и 15 од Академика)
Обука 1 Млади – Регионална (4 дена) обука за советување за кариера за млади Роми.
03/07/2020-06/07/2021 Испорака на обука

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*