01/04/2021-20/04/2021 Издавање јавен повик за учество и Отворен повик за стручни обучувачи
21/04/2020-25/04/2020 Избор на учесници и обучувачи (30 учесници, 15 од НРЦ и 15 од Академика)

Обука 1 (Мобилност на младински работници) – за млади работници Роми на неформално образование за советување за кариера со млади Роми.
29/05/2021-02/06/2021 Испорака на обука

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*