Издавање јавен повик за учество и Отворен повик за стручни обучувачи
Избор на учесници и обучувачи (30 учесници, 15 од НРЦ и 15 од Академика
Обука 2 Млади – Регионална (4 дена) обука за медиумска писменост за млади Роми. 29/05/2021-/01/06/2021 Испорака на обука

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*