Издавање јавен повик за учество и Отворен повик за стручни обучувачи
Избор на учесници и обучувачи (30 учесници, 15 од НРЦ и 15 од ИРЦА)
Обука 2 (Мобилност на младински работници)-за млади работници Роми за неформално образование за медиумска писменост за младите Роми. 30/07/2021-03/08/2021 Испорака на обука

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*