Имплементирачката организација ИРКА од Албанија Тирана заедно со партнерските организации НРЦ Куманово Северна Македонија и Академика Антоново(Велико Трново) Бугарија поради актуелната ситуација односно светската пандемија Ковид-19 беше принудена често да има консултативни размени на информации за континуитет на реализација на активностите и планирање на осогласување на активностите со превентивните мерки во сите три земји каде проектот се имплементира. Беа организирани состаноци преку зоом платформата, дополнителни дискусии при организирање на активностите се во интерес на младите Роми за да можат да бидат во можност да се здобијат и стекнат со вештини и техники за неформалното образование на нивна иднина. Се надеваме на континуитет на активностите од страна на младите Роми.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*