3-ти-4-ти месец на реализација на проектот
01/11/2019-14/11/2019 Издавање јавен повик за учество
Избор на учесници и обучувачи (20 учесници, 10 од НРЦ и 10 од Академика)
Семинар 1 – за пристапи и методологии за советување во кариерата со млади Роми. 06/08/2021-08/08/2021 Организација на семинар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*