Издавање јавен повик за учество. Избор на учесници и обучувачи (20 учесници 10 од IRCA и 10 од NRC) Семинар 2-за пристапи и методологии за неформално образование за медиумска писменост за младите Роми. 30/07/2021-01/08/2021 Организација на семинар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*