Кампања ДОСТА 2019 Ромска гордост 2019

Подржувач Совет на Европа

Имплементатор Национален Ромски Центар

Период : Септември – Декември 2019 – Куман

Република Северна Македонија

Почитувани,

Националниот Ромски центар денеска во чест на денот на Човековите права ги презентира активностите посветени на вредностите на човековите права, реализирани преку проектот  “ДОСТА 2019 Ромска Гордост“ подржано од  Советот на Европа Ромската програма. Ромите се најмаргинализирани  граѓани.

НРЦ  спроведе активностите од Септември – Декември 2019 преку форуми, дебата креативна работилница со учество на претставници Роми политичари, студенти, интелектуалци , Невладини организации со цел да анимираме, едуцираме превентивно кај владини и невладини претставници и граѓани без ралика на националност, вера и пол за намалување  на дискриминацијата, нетолеранција и антициганизам  кон Ромите.

Ве покануваме да ги проследите видео записите со пораки , цитатите, и пароли  од спроведени настани преку музика, спорт, дијалог за намалување на дискриминацијата кон секого .

Секогаш правилото на реченици и зборови дека често сликата, музиката или збор имаат вредност на иљада слики и зборови за разбирање на пораките.

Сите сме исти, секој треба да е год на тоа што е.

Savore sam jekh, sako trebul te ovel barikano pe kado so si.

Активностите се имплементираат во рамки на проектот „Кампањата    Доста“ –Ромска гордост 2019, со поддршка на Совет на Европа.

За дополнителни информации слободно контактирајте

e-mail: [email protected]

[email protected]

Национален ромски центар

Извршен директор

Ашмет Елезовски

Датум 10.12.2019

 

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*