Во текот на 2020 година во Кочани беа организирани работилници на студиски круг за социјално претприемништво. Овие средби беа организирани во рамките на проектот „Зајакнување на ромската жена во РСМ“, со поддршка од We effect.

Извештајот од работата на студискиот круг во Кочани може да го прочитате во целост на следниот линк:

http://www.nationalromacentrum.org/mk/wp-content/uploads/brosura-kocani-3.pdf

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*