На интернационалниот ден на Ромите НРЦ организираше дебата на која упати јасна порака за суштинска примена на стратегии и закони за подобар живот на Ромите.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*