Видео за новиот Закон за БПП

Видеото „Бесплатна правна помош“ е изготвено во рамки на проектот „ Пристап до правда во Македонија“  согласно новините кои ги предвидува новиот Закон за бесплатна правна помош кој започна со примена од 01.10.2019 година....

Резултати од истражување за пристап до бесплатна правна помош

Оваа публикација е изработена во рамки на проектот „Зајакнување на пристапот до бесплатна правна помош за Роми и други ранливи категории“ со поддршка на Европска Комисија преку грантовата шема „Зајакнување на влијанието на граѓанското...

Алманах со препораки и резултати од проектот „Менување на наративите за Ромите во здравствените институции“ „Моето здравје е мое право“

Национален ромски центар во партнерство со Симбиозис 12 го промовира Алманахот со препораките и резултатите од проектот „Менување на наративите за Ромите во здравствените институции“ „Моето здравје е мое право“. Алманахот содржи сите активности...

Кратко едукативно видео „Закажи го првиот преглед“

Креативно видео во рамки од проектот „Менување на наративите за Ромите во здравствените институции“ „Мое здравје мое право“ Креативното видео е трето видео од три видеа кои треба да бидат изработени во текот на...

Кратко креативно видео „Влијанија“

Креативно видео во рамки од проектот „Менување на наративите за Ромите во здравствените институции“ „Мое здравје мое право“ Креативното видео е второ видео од три видеа кои треба да бидат изработени во текот на...

Објавен документ за политики за достапност и пристап до услуги на поддршка за Ромки кои преживеале насилство

Документот за политики ги претставува главните наоди и препораки од Истражувачкиот извештај: Достапност и пристап до услуги на поддршка  за жени и девојки Ромки кои преживеале насилство врз жени во  Кичево, Куманово, Велес, Штип,...

Публикуван извештајот за достапност и пристап до услугите за поддршка на Ромки коишто преживеале насилство

Оваа анализа е изработена во рамките на проектот „Поддршка на жени Ромки да ги идентификуваат нивните потреби, да ги побараат своите права и да се зголеми пристапот до услуги за оние што преживеале насилство“,...

Буверо 6 – објавени видео приказните

Следете ја нашата работа и инспирирајте се! НРЦ има тенденција да создаде одржлива заедница на млади ромски девојчиња и жени истражувачи и лидери кои ќе можат да известуваат за тековните социјални проблеми, влијанијата на...