Обезбеденост со храна и економско зајакнување на најранливите заедници во Северна Македонија

Како одговор на последиците кои произлегуваат од пандемијата на корона вирусот, шведската организација за развој We Effect заедно со своите партнери од Северна Македонија, Мрежата за рурален развој на С. Македонија, Националната федерација на...

Објавен документ за политики за достапност и пристап до услуги на поддршка за Ромки кои преживеале насилство

Документот за политики ги претставува главните наоди и препораки од Истражувачкиот извештај: Достапност и пристап до услуги на поддршка  за жени и девојки Ромки кои преживеале насилство врз жени во  Кичево, Куманово, Велес, Штип,...

Отворен инфо ден во Куманово

ПОКАНА за отворени информативни денови   Здружение Национален ромски центар од Куманово во партнерство со Симбиозис 12 го спроведува проектот „Зајакнување на пристапот до бесплатна правна помош за Роми и други ранливи категории” со...

НОВИОТ ЗАКОН ЗА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ СО ПОДОБРЕНИ РЕШЕНИЈА ЗА ПРИСТАП ДО ПРАВДА Граѓанските организации вклучени во креирањето на новиот Закон, го поздравуваат неговото донесување Фондацијата Отворено општество – Македонија, Македонското здружение на млади...

Соопштениja за медиуми – заклучоци и препораки од Извештајот – Анализа на Случаи од терен

Препораки за подобрување на законската регулатива и стратегии генерални состојби и заклучоци Националниот ромски центар во рамките на проектот „Спречување на дискриминација кон ромските деца“ го подготви извештајот „Дискриминација на децата Роми, меѓународна и...