51231928_2019485868171868_7679636236620791808_o

На ден 29.01.2019 година во просториите на Здравствен Дом Куманово , Координатор на проектот „Унапредување на здравјето на жените Ромки“, под мотото: „Моето здравје е мое право“ Себихана Скендеровска , Координатор на проектот „Менување на наративите за Ромите во Здравствените институции“ Елез Елезовски и правникот Магдалена Јакимовска остварија средба со главната сестра на Здравствен Дом Куманово и главните сестри од Одделението за вакцинација и патронажната служба при Здравствен Дом Куманово.

 

51231928_2019485868171868_7679636236620791808_o

51099744_2019485811505207_5737515711144656896_o

51078284_2019486148171840_2337300771323772928_o

ѓ50955179_2019486211505167_4609261264575660032_o

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*