Преку проектот социална инклузија на Роми во месец ноември беа организирани средби за фундаментални права во сите таргетирани градови од проектот. Средбата во Кичево беше искористена за разговор со граѓаните на тема семејно насилство. Воедно ја искористивме можноста да ги согледаме досегашните резултати на студискиот круг во Кичево.

 

DSC_0078

DSC_0084 DSC_0087 DSC_0090 DSC_0091

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*