Во текот на кампот БУВЕРО беа одржани вкупно 20 сесии, распоредени во 5 тематски целини од теоретскиот дел.

Првиот ден „Јас и мојата приказна“ беше посветен на ромски идентитет и на оваа тема со учесничките разговараше Љуан Коко, претставник на здружението ЦЕРЕС од Србија, со богато работно искуство од областа на новинарството и правата на националните малцинства. Тој дискутираше за идентитетот како сила за обликување на заедницата, за предрасудите и за значењето на ромскиот идентитет. За начинот на информирање за Ромите во медиумите зборуваше Зорица Кибичек, новинар од Србија.

За дискриминацијата, предрасудите и стереотипите со девојките разговараше Васка Бајрамовска Мустафа, заменик Народен Правобранител, која предизвика реакции и бурна дискриминација. На темата за ромскиот идентитет со учесничките разговараше и Ашмет Елезовски, извршен директор на Национален ромски центар.

Вториот ден „Јас и мојата приказна“ беше посветен на раскажување на лични приказни преку вежби и презентации, за подоцна да се посветиме на новинарството преку вовед во основни новинарски жанрови, видови информации и практични вежби. Овие сесии беа организирани од страна на Ирфан Мартез и Славица Ќурчинска, членови на Национален ромски центар. Вечерната сесија приказните почна да ги придвижува преку театар и филм благодарение на актерката Санела Емин.

Третиот ден „Комуникација и фотографија“ го започна Небојша Илијевски кој преку интересни вежби и игри ги упати девојките во начините на комуникација и раскажување, за подоцна во текот на денот раскажувањето да добие лик преку практични вежби за фотографирање во сесиите што ги водеше Дејан Џингарски. Вечерната сесија посветена на улогата на ромките активистки и беше отстапена на Себихана Скендеровска.

Четвртиот ден беше постепен премин од теорија кон практичен дел кога почна формирањето на идеите и приказните кои во вториот дел од кампот стануваат видео.

Останатите 4 дена беа посветени на практична работа, изработка на приказна, сценарио, снимање и монтажа на 3 видео приказни.

2-800x600 4-800x600 5-800x600 6-800x600 7-800x600 8-800x600 9-800x600 10-800x600 11-800x600 12-800x600 13-800x600 14-800x600 15-800x600 16-800x600 17-800x600 18-800x600 19-800x600 20-800x600 21-800x600 22-800x600 23-800x600 24-800x600 25-800x600 26-800x600 27-800x600 28-800x600 29-800x600 30-800x600 31-800x600 32-800x600 33-800x600 34-800x600 35-800x600 36-800x600 37-800x600 38-800x600 39-800x600 40-800x600 41-800x600 42-800x600 43-800x600 44-800x600 45-800x600 46-800x600 47-800x600 48-800x600 49-800x600 50-800x600 51-800x600 52-800x600 53-800x600 55-800x600 56-800x600 57-800x600 58-800x600 59-800x600 60-800x600 61-800x600 62-800x600 63-800x600 64-800x600 66-800x600 67-800x600 68-800x600 69-800x600

54-800x600

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*