Кампот Буверо 2017 традиционално по трет пат беше организиран во Етно село во Куманово преку програмата Европа за граѓаните на Европска Комисија, во партнерство помеѓу Национален ромски центар и Ромедија Фондација

Национален ромски центар во партнерство со Ромедија Фондација, со поддршка од програмата Европа за граѓаните на Европска Комисија по трет пат го организираше кампот Буверо на кој учествуваат 12 ромски девојки од Македонија, Србија и Бугарија.

За време на тренингот се продуцираат аудио-визуелни материјали и се формира мрежа за комуникација помеѓу ромските жени, кои во нивните идни активности ќе бидат во можност да известуваат за тековни социјални прашања, влијанија на јавни политики и да креираат позитивна промена во нивните заедници и животи.

Целта на кампот е да се развијат професионалните вештини на млади ромски жени, унапредување на еднакви можности, признавање на нивната култура преку еднакви можности обезбедено преку медиумите. Тие ќе имаат можност да известуваат за нивните заедници користејќи свои зборови, од нивна перспектива, пракса која им помага да се борат против дискриминација. За време на тренингот се зајакнуваат нивните способности за нови креативни начини за изразување.

Инаку, БУВЕРО значи школка на ромскиот јазик, што од друга страна е симбол за добра комуникација, позитивни односи и моќта на женственоста. БУВЕРО е иновативна идеја за почеток на процес на промена во заедницата и во животот на ромските жени. Програмот обезбедува медиуми, лидерство и тренинг за новинари за ромски девојки/жени. Тој е дизајниран за да се зголеми самодовербата на девојките преку владеење на дигитално новинарство и новите медиумски вештини, поттикнувајќи активизам во заедницата и социјални промени.

На кампот Буверо 5 и оваа година се работеше на зајакнување на ромските девојки преку високо квалитетни интезивни тренинзи за основи на новинарство, вклучување јавни личности во Македонија и пошироко за лична поддршка на учесниците, обука на младите за споделување на тоа што научиле во заедницата и да се охрабрат учесниците да станат гласноговорници за нивните заедници.

2-800x600 3-800x600 4-800x600 5-800x600 6-800x600 7-800x600 8-800x600 9-800x600 10-800x600 11-800x600 12-800x600 13-800x600 14-800x600 15-800x600 16-800x600 17-800x600 19-800x600 20-800x600 21-800x600 22-800x600 23-800x600 24-800x600 25-800x600 26-800x600 27-800x600 30-800x600 31-800x600 32-800x600 33-800x600 34-800x600 35-800x600 36-800x600 37-800x600 38-800x600 39-800x600 40-800x600 41--800x600

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*