БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ (за печатење водич за ромски граѓански организации)   12.02.2019 Почитувани, Здружение Национален ромски центар од Куманово објавува „Барање за прибирање на понуди“ повикувајќи ги сите регистрирани правни субјекти, да...

Повик за доделување на под-грантови

Национален ромски центар од Куманово заедно со партнерските организации Симбиозис 12 од Куманово и ОРМ Бела Кула од Кичево за проектот „Поддршка за легализација на ромско домување” финансиран од Европска Унија на ден 31.01.2019...

Зајакнати за поддршка на легализација на ромско домување

На 22 ии 23 јануари 2019 година во хотел Карпош се одржа третата обука со претставници на ромски граѓански здруженија за правата на домување во процесот на легализација. На обуката присуствуваа претставници на ромски...

Обука за легализација на ромско домување

Претставници на ромски граѓански здруженија ги зајакнаа своите знаења за постапката за легализација на втората обука која се одржа на 04 и 05 декември во рамките на проектот „Поддршка за легализација на ромско домување“....

Организирани денови на правно советување во 5 општини

Во рамките на проектот „Акција за легален дом” се одржаа средби на граѓани со адвокати за пружање на бесплатна правна помош во постапките за бесправно изградени објекти. Средбите се одржаа во 5 општини: Куманово,...

Одржани средби за споделување на информации и пружање помош во постапка за легализација

Во рамки на проектот  „Акција за легален дом“  во општините Куманово, Кичево, Прилеп, Кочани и Штип од страна на теренските асистенти, проектниот тим и адвокати беа одржани средби со граѓани во ромските населби со цел...

Одржана дводневна обука за правата на домување во процесот на легализација

На 30 и 31 октомври се одржа првата обука за права на домување во процесот на легализација во рамките на проектот  „Поддршка за легализација на ромско домување“ со претставници од ромски граѓански здруженија. На...

Одржани средби на граѓани со адвокати за пружање на правна помош во постапки за легализација

Во рамки на проектот  „Поддршка за легализација на ромско домување“ во текот на месец септември 2018 година во градовите Куманово, Кичево, Прилеп и Штип се одржаа средби на граѓани со адвокати за пружање на правна...

Барање за доставување на понуди за експертиза

  Почитувани, Здружение Национален Ромски Центар (НРЦ) од Куманово објавува „Барање за доставување на понуди за експертиза за подготовка на водич за ромските граѓански организации за права поврзани со легализацијa и ранливи групи“ повикувајќи...